20 listopada 2023r. Europejska Agencja Leków (EMA) opublikowała swój 13. raport European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) dotyczący stosowania weterynaryjnych środków przeciwdrobnoustrojowych, obejmujący dane z 31 krajów za rok 2022.

Ze sprawozdania wynika, że sprzedaż antybiotykowych produktów leczniczych weterynaryjnych w Europie znacznie spadła od 2011 r., przy czym w latach 2011–2022 odnotowano spadek o 53%. Warto zauważyć, że między 2021r. a 2022r. zaobserwowano spadek o 12,7%. Dalszą tendencję spadkową obserwuje się w przypadku antybiotyków o znaczeniu krytycznym sklasyfikowanych przez EMA w kategorii B AMEG.

Raport ESVAC informuje również o postępach w osiąganiu celu strategii Farm to Fork (Od pola do stołu). Od 2018 r. sprzedaż w UE spadła o 28,3% w 2022r., osiągając już ponad połowę celu, jakim jest redukcja o 50% zagregowanej sprzedaży dla wszystkich państw członkowskich UE wyznaczonego na 2030r.  EMA osiągnięcie tak wyśmienitych rezultatów przypisuje m.in. iż jest to zasługą realizacji artykułu 25 AHl tj. wizytom stanu zdrowia zwierząt.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/sales-veterinary-antimicrobial-agents-31-european-countries-2022-trends-2010-2022-thirteenth-esvac_en.pdf