W trybie przewidzianym w art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach publikujemy petycję w sprawie realizacji zapisów art. 24 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

petycja oraz odpowiedź Rady 2024 06 24