Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna we współpracy z Izbami: Dolnośląską, Lubuską oraz Śląską,  dostrzegając potrzebę szkoleń z zakresu ochrony dobrostanu i zdrowia psychicznego lekarzy weterynarii, zamierza przystąpić do cyklu szkoleń on-line dla swoich członków. W celu precyzyjnego doboru tematyki prosimy zainteresowanych o wypełnienie anonimowej ankiety pod poniższym adresem:

https://forms.gle/7HWSbv5gcTzvsroC9

2023 Zaproszenie do ankiety do szkoleń z zakresu ochrony dobrostanu lekarzy weterynarii