Poniżej przedstawiamy uchwały z ostatniego posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Uchwała nr 45/2023/VIII w sprawie rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał – 45/2023/VIII
– załącznik do uchwały nr 45/2023/VIII – zał. do uchwały Nr 45/2023/VIII

Uchwała nr 46/2023/VIII w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących – 46/2023/VIII
– załącznik do uchwały nr 46/2023/VIII – zał. do uchwały Nr 46/2023/VIII