W dniach 12 – 14 maja 2023 r. na terenie Naszej Izby doszło do doniosłego zdarzenia, gdyż w Kołobrzegu odbyło się coroczne spotkanie Weterynaryjnej Grupy Wyszehradzkiej Visegrad Vet+ , zrzeszającej obecnie 16 krajów. Gospodarzem spotkania w tym roku była Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna. Organizacje z poszczególnych krajów reprezentowane były przez  Członków zarządów/prezydiów.  Spotkanie zaszczycił President of World Veterinary Association (WVA) dr Rafael Laguens. Wśród szacownych Gości należy również wymienić następujące osoby:  President UEVP , Piotr Kwieciński, Członkowie UEVP Board (Volker Moser, Giovanbattista Guadagnini, Kenelm Lewis, Bob Carriere, Andrew Robinson) , President EVERI Massenzio Fornasier, Prezydent EASVO Jane Clark, President UEVH Jason Aldis, Członkowie FVE Board: Vicepresident Dr Siegfried Moder, Vicepresident prof. Stanisław Winiarczyk, FVE Executive Director Nancy de Briyne oraz reprezentująca Głównego Lekarza Weterynarii dr Monika Skowron. Dyskutowano szeroko o  aktualnych  tematach i potrzebach  związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii w Europie środkowo- wschodniej, w wyniku czego przyjęto dwa dokumenty dotyczące zagrożenia wścieklizną w Ukrainie oraz HPAI. Jednocześnie Grupa Wyszehradzka uzgodniła listy poparcia dla kandydatów  w nadchodzących wyborach do organów FVE. Członkowie Rady Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uczestniczyli w spotkaniu, mogąc wymienić swoje poglądy i opinie z członkami władz europejskich i światowych organizacji weterynaryjnych. Spotkanie zakończył rejs statkiem w kierunku zachodzącego słońca…