We współpracy z FVE w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 15:00  EMA organizuje sesję informacyjną dla lekarzy weterynarii, w sprawie ograniczeń stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, uwzględniając wykaz środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia ludzi i listę WHO środków przeciwdrobnoustrojowych o znaczeniu medycznym. Podczas tej sesji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać kontakt z ekspertami, którzy przyczynili się do opracowania dostępnych wytycznych.
Wydarzenie to zostanie zarejestrowane i opublikowane na stronie internetowej EMA.

Kliknięcie na poster uruchamia link do rejestracji