FVE/EMA organizują wspólnie warsztaty dotyczące zgłaszania zdarzeń niepożądanych,  w dniu 28 czerwca 2023 r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Warsztaty mają na celu zebranie komentarzy i doświadczeń lekarzy weterynarii dotyczących kwestii bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, w szczególności zebranie opinii lekarzy weterynarii zajmujących się zwierzętami towarzyszącymi, służącymi do produkcji żywności i/lub koniowatymi.
Konkluzje z warsztatów zostaną wykorzystane przy tworzeniu weterynaryjnego profilu cyfrowego nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Agenda

Rejestracja