Informujemy, iż w dniach 23-25 czerwca 2023r. w Kołobrzegu, w hotelu „IKAR Plaza” ul. Wschodnia 35,  odbędzie kolejna edycja Konferencji Farmaceutycznej. Omawiane będą praktyczne aspekty stosowania zapisów rozporządzenia (UE) Nr 2019/6 oraz (UE) Nr 2019/4, w tym gorące tematy:

  • jakie nowe obowiązki lekarze weterynarii zajmujący się profilaktyką oraz terapią zwierząt będą realizować po 1 stycznia 2024?
  • jak stosować zasadę kaskady, czego robić nie wolno, jak określić karencję na tkanki?
  • których środków przeciwdrobnoustrojowych i grup środków przeciwdrobnoustrojowych wymienionych w załączniku do rozporządzenia 2022/1255 nie stosuje się w weterynaryjnych produktach leczniczych ani w paszy leczniczej?
  • jaki wpływ mają stosowane substancje antybakteryjne u zwierząt na mikrobiologiczną jakość żywności, czy bakterie występujące w żywności nabywają krzyżowej odporności na leki ?
  • dobrostan zwierząt lądowych oraz zwierząt akwakultury a możliwość ograniczania stosowania antybiotyków w hodowli;
  • stosowanie pasz leczniczych oraz kontrola laboratoryjna pasz leczniczych i substancji przeciwbakteryjnych w paszach niedocelowych;
  • Raporty The European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) z ostatnich 10 lat i co z nich wynika?
  • przyczyny, dla których produkty lecznicze weterynaryjne, których nieumiejętne stosowanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia zwierząt, są rejestrowane jako OTC i wiele innych tematów które mają wpływ na pracę wszystkich lekarzy weterynarii zajmujących się terapią zwierząt, urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych oraz urzędowych lekarzy – pracowników IW.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zarezerwowanie czasu. Szczegóły dotyczące konferencji wkrótce.