Publikujemy w załączeniu pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zmiany zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących z Rosji i Białorusi od 16 września 2024r. Kraje te zostały skreślone z listy krajów zwolnionych z obowiązku badania miareczkowania poziomu przeciwciał.

064-13-24 GIW dot. zmiany zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących z Rosji i Białorusi –