Poniżej publikujemy ważne uchwały KRL-W wraz z załącznikami

1. w sprawie prowadzenia rejestru wydanych paszportów dla zwierząt towarzyszących przemieszczanych w celach niehandlowych oraz

2. w sprawie DOBREJ PRAKTYKI WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2022 r. Z uwagi na kluczowe znaczenie zamieszczonych poniżej uchwał na indywidualne adresy mailowe Członków Zachodniopomorskiej Izby dokumenty zostały przesłane.

zal do uchwaly 29-2022-VIII Dobra Praktyka Wystawiania Paszportow
zał. do uchwały 28-2022-VII tekst jednolity uch. 55-2015-VI